Com funciona aquest portal

El nou Portal de Participació de La Pobla de Farnals és un lloc on poder decidir quin poble volem tenir.

El Portal de Participació comprendrà diferents mecanismes de participació: propostes ciutadanes, espais de debat, pressupostos participatius, legislació col·laborativa, entre uns altres.

I. Consultes

En aquest espai l’Ajuntament de La Pobla de Farnals publicarà consultes per a conèixer l’opinió de la ciutadania, creant un espai independent on la gent podrà opinar sobre el tema proposat.

II. Propostes

En aquest espai, qualsevol persona pot proposar una iniciativa que vulga dur a terme en el municipi.

Totes les propostes poden ser recolzades per ciutadans empadronats a La Pobla de Farnals que hagen verificat el seu compte en la plataforma de participació, de tal manera que serà la pròpia ciutadania, i ningú en el seu nom, la que decidisca quines són les propostes que mereixen la pena ser dutes a terme.

Totes les propostes passaran una validació per l’equip tècnic de l’Ajuntament que avaluarà si són viables, legals i ajustades al pressupost. Després de la validació tècnica, passaran a la següent fase de consulta popular, en la qual la ciutadania de La Pobla de Farnals votarà si es duu a terme o no.